Sê ri Máy nước nóng

REU-VRM3237WC-ASN
Chi tiết sản phẩm:

• Hiệu quả nhiệt cao

• Luôn có nước nóng

• 32L/phút với T 25 ℃

• Nhiệt độ cài đặt trước : 42,50,55,60,65,75,85,95 ℃

• Kích thước (mm): 470 x 220 x 600

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Máy Nước Nóng tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!