Sê ri MC

RV-MC27RS
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp SUS

• Họng đốt gang

• Kích thước (mm): 590 x 410 x 110

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0/42

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!