Sê ri B

RV-B271SB(EB)
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Họng đốt gang

• Kích thước (mm): 702 x 441 x 162

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.40

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!