Sê ri 6/7

RV-660 (G)
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Đầu đốt Inox

• Đầu đốt 2 vòng lửa  (Đầu đốt bên phải)

• Kích thước (mm): 590 x 446 x 153

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.58

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!