Sê ri 4/5

RV-577 (BK)
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Đầu đốt Inox

• Đầu đốt 2 vòng lửa  (Đầu đốt bên phải)

• Kích thước (mm): 600 x 385 x 160

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.58

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!