Sê ri 4000/5000

RV-4680 (G)
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Đánh lửa bằng pin / nút ấn

• Họng đốt SUS

• Kích thước (mm): 590 x 470 x 209

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.38

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!