Sê ri 2

RV-287 (G) N
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Đầu đốt gang phủ men

• Kích thước (mm): 702 x 447 x 153

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.39

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!