Sê ri 1 đầu đốt

RV-150 (G)
Chi tiết sản phẩm:

• Mặt bếp men

• Đầu đốt gang

• Kích thước (mm): 278 x 335 x 153

• Lượng gas tiêu thụ (kg / h): 0.19

 

Xem thêm các dòng sản phẩm Bếp Ga Để Bàn tương tự và chi tiết thông số sản phẩm tại đây!